Date archive: април 2018

Мрежата избра Солвей Соди за нов член на своя Национален съвет

logo-20 years-hor-obemВ края на месец март, по време на проведено Общо събрание на БМГД на ООН, членовете на Сдружението единодушно избраха „Солвей Соди“ за своя нов член на Националния съвет.      

Солвей Соди, Девня е еднo от най-големите индустриални предприятия в България и най-голямото европейско предприятие на Група „Солвей“ за производство на калцинирана сода, с капацитет от 1,5 милиона тона годишно. Днес над 90% от калцинираната сода, произведена в завода в Девня, се изнася, като по този начин „Солвей Соди“ осигурява 1% от българския износ.

Разработването и прилагането на чисти технологии и реализираните големи инвестиции са в основата на стратегията за устойчиво развитие на „Солвей Соди“. Предприятието има амбицията да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, грижа за местните общности, околната среда и здравето и безопасността на своите служители. Едни от най-мащабните проекти, реализирани от компанията в областта на корпоративната социална отговорност включват националната Академия, предоставяща знания и практически умения на млади предприемачи: „Иновация в действие“, националната кампания „С колан на задната седалка“, „Професионалните паралелки“ в СУ „Васил Левски“, гр. Девня и много други. „Солвей Соди“ се стреми да улеснява и развива образователни и културни инициативи, проекти за подпомагане на заетостта и за подкрепа на общността като ключова част от ангажимента им да отговорят на обществените предизвикателства.

Details