Date archive: януари 2019

Отворени проекти за участие през 2019 г.

Otvoreni proekti 2019В началото на 2019 г. с планиране на календара от събития до края на годината, ви представяме поредицата от отворени за участие проекти на Българската мрежа, в които каним всички  компании и техните служители да се включат. Научете повече 

 

Details

Година на промяна: Годишно писмо от Лизе Кинго, Изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН

Годишно писмо от Лизе Кинго, Изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН до всички членове на Глобалния договор на ООН, изпратено на 16 януари 2019 г.

Уважаеми членове на Глобалния договор на ООН,
Пиша Ви, за да благодаря за участието Ви в Глобалния договор на ООН и да помоля за Вашето лидерство в „Годината на промяната”.

Стойността на универсалните принципи

Преди двадесет години през този месец нашият основател Генералния секретар на ООН Кофи Анан за пръв път предложи идеята за Глобален договор между ООН и световния бизнес. Универсалните принципи за човешките и трудовите права, опазването на околната среда и антикорупцията, предложени от Кофи Анан като основа на нашите взаимоотношения, са толкова ценни и актуални днес, колкото и тогава.

Три години работа по Целите за устойчиво развитие
Три години след приемане на Целите на устойчивото развитие се наблюдава добър напредък на много фронтове като намаляване на бедността и детската смъртност. Но има огромни пропуски, особено по отношение на изменението на климата и неравенството – за жените, младите хора и работещите в глобалната верига за доставки. Тук бизнесът може да направи огромна разлика. Така че сега е моментът, в който заедно да започнем да работим за по-устойчив начин на живот.
 
Въпреки че много бизнес инициативи, свързани със17-те глобални цели са окуражаващи, спешно се нуждаем от повече компании, които да се включат. Трябва да се разрастваме по-бързо и трябва да превърнем корпоративната устойчивост от една хубава идея в практична реалност за бизнеса навсякъде.

Постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г. може да бъде голямо предизвикателство, но трябва да го постигнем за себе си и за бъдещите поколения. Това ще изисква дълбока трансформация в обществото – започвайки с всеки един от нас.

Имам удоволствието да видя 70-те ни локални мрежи по цял свят да информират и да катализират действия на място. Насърчавам Ви да продължите усилията си да демонстрирате, че бизнесът наистина е сила за добро. Каквото и да ни поднесе светът, нека се стремим към Целите за устойчиво развитие, винаги ръководени от нашите Десет Принципа.

Както заяви Кофи Анан преди 20 години, и както Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш продължава да твърди и днес, правителствата не могат да се справят сами. Промяната за създаване на по-добър свят зависи от бизнес уменията и ресурсите. С други думи, от лидери като Вас.

Благодарим ви, че участвате в Глобалния договор на ООН. Очакваме с нетърпение да работим заедно през следващата година – „Годината на промяната”.

https://www.unglobalcompact.org/news/4422-01-16-2019/

Details