Date archive: февруари 2019

Бързата мода или наистина ли имаме нужда от още една фланелка?

Fast fashion 2Замисляли ли сте се от какво са направени дрехите ви, кой ги е произвел и какво се случва след като ги изхвърлим?
Истината зад модната индустрия всъщност съвсем не е красива и този бранш е един от петте най-големи замърсители на околната среда. Последните проучвания сочат, че именно тази индустрия генерира повече парникови газове от въздушния и морския транспорт взети заедно, а делът ѝ от цялото количество произведени отпадни води, възлиза на 20 %. На нея дължим и 92 милиона тона отпадъци на сметището всяка година. Безспорно отговорността е у производителите, но поведението ни като потребители също има значение. Научете повече

Details