Date archive: май 2019

Петте държави, повели борбата с мръсния въздух

Transport emissions 2 London Photo by PxhereТранспортът е сред най-сериозните източници на замърсяване на въздуха в градовете, а обхватът на щетите варира в зависимост от мястото. Той би могъл да бъде масивен или по-слаб замърсител, но вредата, която нанася и в двата случая е безспорна. Това става причина все повече местни и национални правителства да приемат мерки за подобряване качеството на въздуха, като разработват умни системи за управление на градския транспорт и/или като преминават към електромобили и превозни средства с нулеви вредни емисии (т.нар. zero emission). Научете повече 

Details