Date archive: май 2020

МГУ: “Корона вирусът се оказа много голям двигател за дигитализацията, и постави нови модели на управление – значително по-гъвкави и прозрачни.”

1Вторият университет, който отговаря на нашите въпроси е Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”. МГУ подготвя кадри за минерално-суровинния отрасъл, гръбнакът на българската икономика, и вече 60 години се слави с приноса си към интелектуалния потенциал на България. Екипът на висшето учебно заведение разказва за предизвикателствата, причинени от кризата, предприетите мерки за предпазване на студенти, преподаватели и служители, както и новите възможности, които са се открили поради дигитализацията и дистанционното обучение. Научете повече за дейностите на МГУ по време на криза…

Прочетете повече

Details