Date archive: май 2020

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: “Пред висшето образование се откриват много нови възможности, стига да сме в състояние да ги използваме”

2

УНСС е третият университет, който отговаря на нашите въпроси, целящи да покажат как висшите училища у нас реагират на кризисната ситуация и доколко успешно се справят с предизвикателствата, произтичащи от пандемията. За внедряването на онлайн обучението, за решаващата роля на студентската организация, както и за перспективите пред най-големия икономически университет в България, разказва ректорът проф. Д-р Димитър Димитров.

Прочетете повече

Details