Date archive: юни 2020

Биоразнообразието в България, част II: срязваме ли клона, върху който стоим?

educ_activitiesПо повод Световния ден на околната среда, посветен през 2020 г. на биоразнообразието, разговаряхме с една от най-активните национални организация, която над 20 години работи в защита на природата – Българска фондация “Биоразнообразие” (БФБ). В серия от публикации ще ви представим техните отговори, застъпващи основни теми в областта на екологията, които вълнуват както международната общественост, така и българското общество. Темите включват  процеси и явления на глобално равнище в биосферата, предизвикани от човешката дейност, ролята на световните организации и институциите у нас, местната действителност и значението на гражданския сектор в политиката по опазване на околната среда. 

Във втората част от интервюто наблягаме именно на неправителствения сектор – поискахме да разберем кои са реализираните до момента проекти от фондацията и с какви трудности и нередности в работата на институциите се сблъскват природозащитните организации в България. 

Прочетете повече

Details

Биоразнообразието в България, част I: богатство и заплахи

speciesПо повод Световния ден на околната среда, посветен през 2020 г. на биоразнообразието, разговаряхме с една от най-активните национални организация, която над 20 години работи в защита на природата – Българска фондация “Биоразнообразие”. В серия от публикации ще ви представим техните отговори, застъпващи основни теми в областта на екологията, които вълнуват както международната общественост, така и българското общество. Темите включват  процеси и явления на глобално равнище в биосферата, предизвикани от човешката дейност, ролята на световните организации и институциите у нас, местната действителност и значението на гражданския сектор в политиката по опазване на околната среда. 

Прочетете повече

 

Details

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира игрални площадки на детска градина “Наталия“ в гр. Гълъбово

1ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ извърши цялостен ремонт на игралните площадки на детска градина „Наталия“ в гр. Гълъбово. 

Като част от ремонта на площадката бяха поставени ударопоглъщащи съоръжения, които отговарят на най-високите съвременни стандарти за безопасност на малчуганите. Бяха закупени и монтирани нови, модерни люлки, пързалки и сенчести беседки. Изградена беше и зона за тихи игри. Старите съоръжения в двора на детската градина бяха премахнати, а външната ограда заменена с нова.

Прочетете повече

Details