Date archive: юни 2020

Отговорният бизнес в България със собствена сесия в световния форум за икономическо и социално възстановяване „RECOVER BETTER. RECOVER STRONGER. RECOVER TOGETHER.“

MOD10На 15 и 16 юни тази година срещата на върха на лидерите на Глобалния договор на ООН ще отбележи 20 години от обединяване на световния бизнес за един по-добър свят. Форумът обещава да бъде по-голям и по-приобщаващ от всяко физическо събитие, организирано до момента. Световният форум „Recover better. Recover stronger. Recover together“ на Глобалния договор на ООН ще срещне виртуално над 13 000 участници от цял свят, за да дискутират как светът да излезе обединен и по-силен след пандемията Covid-19. Това е най-мащабната среща на бизнеса, грaжданския и академичния сектор след здравната криза и очакваната икономическа, като целта е да очертае възможните пътища за възстановяване при споделена отговорност, доверие и сътрудничество.

Българска сесия: Българската перспектива ще бъде представена на самостоятелна дискусионна сесия на БМГД, фокусирана върху реинженеринга на бизнес процесите и корпоративното гражданство, на основата на споделени ценности.

Прочетете повече

Details