Отворени програми

Post 154 of 314

Untitled

Две от най-разпознаваемите програми на Мрежата са отворени за включване за членовете на Мрежата и други компании. Научете повече за същността на Отговорният избор” и “Гордея се”, както и за условията за включване в тях.

За допълнителна информация, моля, свържете се със Секретариата на Мрежата на secretariat@unglobalcompact.bg.

Научете повече