Целите на устойчивото развитие: възможността за промяна на нашето време

Post 54 of 215

Статия на Лизе Кинго, изпълнителен директор на Глобалния Договор на ООН, публикувана на 26 април 2017 в Силиконовата долина на Индия.

Lise-KingoДобре дошли в Антропоцена: Епохата на човека. Геоложката епоха, в която човешкото влияние се очаква да остави своята следа в геоложката история, дълго след като градовете ни са вече разрушени. Тя заменя Холоцена – ера, започнала преди 10 000 години, след края на втората ледена епоха. На ръба на тази Епоха на човека, настоящата икономика е довела до серия от притеснителни събития – промяна на климата и екстремни метеорологични условия, изчерпване на природните ресурси, заплаха за продоволствената сигурност, биоразнообразието, липса на достъп до обработваема земя, чист въздух и вода, миграция в големи мащаби, антимикробна резистентност (устойчивост) и стремглаво нарастване на заболяванията, свързани с начина на живот. Довела е и до неприемливи нива на крайна бедност и неравноправност по света. Фактът, че трябва да променим нещо е извън всякакво съмнение. Мащабът на тези предизвикателства изисква промяма от подобен ранг. Ще са нужни значителни креативност и усилия, за да се насърчават необходимите промени за елиминиране на бедността, намаляване на неравноправието и опазване на планетата. Прочете повече