Българската мрежа и представители на университетите обсъдиха действия по Националния план към Пакта за младежта

Post 47 of 229

IMG_20171213_105117Като част от съвместната работа на Българската мрежа и българските университети по реализиране на целите включени в Националния план за действие по Пакта за младежта, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше проведена работна среща, целта на която бе висшите учебни заведения да споделят своите коментари по Плана и заявят готовност за участие в изпълнението на включените в него приоритети. Научете повече