Служители на няколко компании научиха повече за това какви са техните права като потребители и как да ги защитават

Post 66 of 254

Представяне на новия обучителен модул към програмата "Отговорният избор" На 26 март в Puzl CowOrKing се проведе открита лекция на тема ,,Правата ми като потребител в дигиталния свят‘‘, водена от Никола Пенчев, Правата ми. По време на лекцията гостите получиха полезна информация за това кога правата им като потребители са нарушени и към кои институции да се обърнат при възникване на подобен казус; какви са законовите гаранционни рамки за предявяване на рекламация; кога и в какъв срок имат право да върнат закупена от тях стока, какви са особеностите на онлайн пазаруването. Научете повече