Представяме ви Годишния отчет на Българската мрежа на ООН за 2017г.

Post 11 of 202

Capture 1Щастливи сме да ви представим Годишния отчет на БМГД на ООН за 2017 г. Отчетът е изготвен по нов дизайн и представя постиженията и резултатите по цялостната дейност на Българската мрежа през изминалата година.

Документът може да намерите на български и на английски.