Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН – Първите 7

Post 53 of 246

LN_BGR_LOGO

През 2018 г. Мрежата навършва седем години от създаването си. По този повод правим кратък обзор на развитието, колективните проекти,  постиженията на социално отговорния бизнес в България и плановете за бъдещето, за промените в Глобалния Договор на ООН и още много. Интервюто беше публикувано първо в брой 162 на PRактики. Научете повече