Бизнесът – сила за добро. Регионални форуми в Стара Загора, Бургас и Пловдив

Post 50 of 246

blanka-2През 2013 г. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира серия регионални форуми, с основна цел да покаже успешните местни партньорства между бизнеса и организациите от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни и социални организации и публични институции. 

Каним Ви на откровен разговор на тема „Бизнесът – сила за добро“. Научете още