Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

Post 50 of 254

European comission plastic

През декември 2015 г. Комисията прие план за действие на ЕС за кръговата икономика. Там тя определи пластмасите като ключов приоритет и пое ангажимента да „изготви стратегия за преодоляване на предизвикателствата в областта на пластмасите по цялата верига за създаване на стойност и отчитайки целия им жизнен цикъл“. През 2017 г. Комисията потвърди, че ще се съсредоточи върху производството на пластмаси и използването им и ще работи за постигане на целта да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г. Научете още