SDG Business Forum, 28 юли 2018

Post 31 of 246

Programa 28 - zala 42На 28 юли 2018г. в рамките на съвместен проект между Българската и македонеската мрежа на Глобалния договор на ООН ще се проведе SDG Business Forum. По време на своята визита в България, македонските компании ще научат повече за опита и добрите устойчиви практики на българския бизнес.

Основни теми са ролята за бизнеса за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, новите европейски политики за КСО и колективни решения чрез ангажиране на служители, компании и браншови организации.

Сред лекторите са Елена Стефанова, Sopharma Pharmaceuticals, Гергана Петровска, Овергаз, Елица Баракова, bCause, Цвети Илиева, Идеаген, д-р Радостин Вазов, Висше Училище по Застраховане и Финанси, д-р Martin Boyadjiev, Българска асоциация Природен газ (БАПГ).

Българската мрежа и компании-членове ще споделят повече за опита и добрите устойчиви практики на българския бизнес.