Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе конференция, посветена на отговорния бизнес

Post 29 of 246

IMG_3439

На 28.06.2018 г. в София Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) проведе конференция под наслов SDG Business forum между Българската и Македонската мрежи на Глобалния договор на ООН в рамките на съвместен проект, насочен към споделяне на опита и добрите устойчиви практики на българския бизнес. Основен акцент на събитието беше социално отговорната политика, водена от българските компании в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие. Научете още