Бизнесът е сила за добро в Северозападна България

Post 2 of 294

10 октомври  2019 г., гр. Козлодуй

DSC_7834Може да си част от решението, показаха АЕЦ “Козлодуй” и отговорните компании от региона във форум, посветен на отговорния бизнес

На 9 октомври в Дома на енергетика в Козлодуй Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, заедно с АЕЦ “Козлодуй” и  Търговско-промишлена палата – Враца, проведe втория за годината регионален форум “Бизнесът – сила за добро”. 

В откриващите си думи Наско Михов, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, най-голямата компания – производител на над ⅓ от електроенергията в България и член на АЕЦ „Козлодуй“ е член на Световната инициатива на Глобалния договор на ООН от 2012 г., приветства присъстващите и акцентира на  ролята на централата в развитието на региона.

Стефка Петрова, ръководител управление “Администрация и контрол”, подкрепи казаното в презентацията „45 години социална отговорност”, в която изложи значимите за местните общности проекти с интегрирани в политиката ѝ отговорни практики. Всички те се осъществяват за и съвместно със служителите на АЕЦ-а. Един от важните документи на първа атомна е етичният кодекс на компанията, базиран на нейни автентични ценности. Г-жа Петрова поясни: “Заедно със служителите на преден план изведохме принципите безопасност, ангажираност, взаимно уважение и признание, лична отговорност и почтеност в работата, стремеж към усъвършенстване, усвояване на знания”.

 

DSC_7879DSC_7765

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнян Траянов, председател на БМГД на ООН, представи философията на обществената отговорност на Глобалния Договор на ООН и Българската Мрежа и колективните проекти-двигатели на обществена промяна. 

Инж. Траянов обърна внимание на предизвикателствата, които среща бизнесът днес, свързани с образователните дефицити в страната, изтичането на човешкия потенциал, трудността от задържането на младите хора. Той констатира, че съвременното поколение е по-чувствително и изискващо към компаниите, отколкото предишните – “младежите повече от всякога искат да знаят, че от тяхната работа има смисъл и полза, и избират работодателите си в зависимост от добавените стойности”, и заключи: “Философията на обществената отговорност и Целите за устойчиво развитие поставят в центъра човека и неговото добруване, помагат на хората да живеят по-добре, а на компаниите – да градят по-ползотворна среда за развитие. Това е още една причина фирмите да разберат и прилагат отговорните политики”.

Изпълнителният директор на Мрежата Дарина Георгиева въведе участниците в колективните дейности и ефективността на конкретни проекти: Пактът за младежта, програмите “Отговорният избор”, “Гордея се с труда на моите родители”, Базарът на професиите, отбелязването на Световния ден на околната среда. Тя се върна към изначалния въпрос, който организацията поставя при създаването си: “Как тези постулати, принципи и универсални ценности, които идва от ООН в Ню Йорк, да заговорят на българските компании; как да направим така, че да придобият конкретика – резултатът от усилената работа е налице: “Гордея се с труда на моите родители” например е проект, който се наложи като разпознаваема марка и тази година ще проведем седмото поред издание.”

 

DSC_7904Примерът на “Асарел-Медет” и приноса на компанията за развитие на Панагюрище, хората и природата, представен от Ана Финджикова, директор “Комуникации” спечели участниците във форума, които обещаха да се посетят града на златното Панагюрско съкровище скоро.

 

Още вдъхновение от северозапада дойде от примерите, представени от Розина Русинова, държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, Любен Маринов, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности”, Тонко Влахов от„Враца – софтуер общество” и Величка Нейчева от отдел „Култура, спорт и публични прояви” в община Козлодуй.

DSC_7999DSC_7990

 

 

 

 

 

 

 

 

Форумът завърши с посещение в Пълномащабния симулатор за блокове с реактори ВВЕР-1000 на атомната централа, където експерти от компанията запознаха участниците със системите за безопасност и екологичното производство на АЕЦ “Козлодуй”.

Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН благодари за топлото посрещане и споделите отговорни практики и изразява увереност, че компаниите, доказали се в областта си, като АЕЦ-а, ще задават критериите на устойчивото корпоративно поведение.

Форумът “Бизнесът – сила за добро” се провежда в различни градове от страната като част от цялостната програма на БМГД на ООН по запознаване с принципите на Глобалния Договор на ООН, Целите за устойчиво развитие, възможностите за работа по обществено отговорни проекти и среща с компании от различни региони. През 2018-2019-та година такива регионални форуми бяха проведени в Бургас, Стара Загора, Пловдив и Девня и показаха водеща роля на местни компании за развитие на обществото и съответните региони, както и заинтересованост от страна на по-малките компании към корпоративната устойчивост. Вече има интерес и заявки за следващи форуми в Панагюрище и Враца.

Презентации:

Огнян Траянов – Бизнесът – сила за добро
Дарина Георгиева – Колективни проекти на Мрежата

Стефка Петрова – АЕЦ „Козлодуй“ 45 години социална отговорност

Ани Финджикова – „Асарел – Медет“ с грижа за хората и обществото
Розина Русинова -ДП РАО „Пътят – грижа, доверие, общност”
Любен Маринов – Нови мощности
Тонко Влахов – Враца – софтуер общество
Величка Нейчева – Община Козлодуй