ПРИНОСЪТ НА БИЗНЕСА КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА 2030 г. ИЗОСТАВА, СПОРЕД НОВО ПРОУЧВАНЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН

Post 92 of 396

С оставащо само едно десетилетие до крайния срок за постигането на Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР), изпълнителни директори призовават за смели мерки, които да засилят приноса на частния сектор.

UNReport3Проучването изследва информация от над 1 000 изпълнителни директори начело на световни водещи организации. Заедно с Доклада за Напредъка на ГД на ООН за 2019 г., който разглежда близо 1 600 компании от над 100 държави, то формира най-подробното проучване до този момент относно приносът на бизнеса към Стратегията за Устойчиво Развитие за 2030 г. Научете повече