Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в сърцето на социалноотговорната индустрия

Post 38 of 389

3МГУ поддържа отлични партньорски отношения с бизнеса, като непрекъснато организира различни колективни инициативи. Работейки активно за осъществяването на целите на устойчивото развитие кадрите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ са в сърцето на една от най-социалноотговорните индустрии!

Прочетете повече