УНСС – 100 години отстояване на знание и социално отговорно поведение

Post 58 of 413

12345Тази година УНСС празнува своя 100 годишен юбилей. Началото е поставено около 19 ч на 21 май 1920 г., когато в сградата на Славянското дружество в София се провежда първото заседание на 11-членна инициативна комисия за създаване на ново специализирано висше училище в България. От създаването си до сега университетът подготвя голяма част от елита на страната ни, утвърждавайки своите лидерски позиции в професионалните направления: икономика, управление и администрация, право и политически науки.

Прочетете повече