Биоразнообразието и Целите за устойчиво развитие

Post 28 of 389

sdgs-food-azoteПланът за 2030 за устойчиво развитие представлява колективен план за постигане на мир и просперитет за всички на планетата. Изграден е около седемнайсетте Цели за устойчиво развитие, които са предназначени да решат глобалните предизвикателства свързани с бедност, неравенство, климатичните промени, вредата върху околната среда, мира и справедливостта. Тези Цели са взаимно свързани и едновременно независими: напредък в една от тях води до напредък във всички; и биоразнообразието е ключово за всички тях.

Прочетете повече