Успешно дипломиране за втория випуск с дуална форма на обучение в „Асарел-Медет“

Post 15 of 397

24Дипломите за завършено средно образование на 51 зрелостници от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище бяха връчени на 25 юни, на церемония в двора на училището. От тях 11, които завършиха паралелки с минни специалности в дуалната форма на обучение, получиха покани за работа в „Асарел-Медет”АД.

Прочетете повече