Иновативен метод за работа с деца с аутизъм прилага Център „Алтернатива“

Post 14 of 397

Alternativa 2@LogosГражданско сдружение „Алтернатива 55” Стара Загора стартира в началото на юни проект „Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания”, финансиран от „Агенция за хора с увреждания” (AXУ) към МТСП. Проектът е за период от 6 месеца и е насочен към преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на специализирана „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ”. Идеята е да се въвлекат в съвместни дейности децата и техните родители, за да придобият умения за използване на системата за комуникация с поглед  под вещото ръководство на специалисти от „Алтернатива”.

Прочетете повече