Какво са е-отпадъците и каква е връзката им с Целите за устойчиво развитие?

Post 5 of 412

CaptureЕлектронни отпадъци, или E-waste, се отнася за всички предмети съставени от електрически или електронни компоненти и части, които са били изхвърлени от собственика без намерение да се използват повторно (Step  Initiative 2014). Включва широк спектър от продукти – почти всеки домакински или бизнес уред с електрически части и захранване или батерия.

По-добро разбиране и повече статистика за е-отпадъците ще допринесе към изпълнението на няколко от Целите от Плана за 2030 г. Ще помогне с постигането на SDG-тата свързани с околната среда и здравето. Също така ще адресира работната заетост, както и икономическия растеж, тъй като доброто управление на е-отпадъците може да създаде нови сфери на заетост и да доведе до напредък в предприемачеството.

Прочетете повече