7 юни, София – Бизнес закуска: България по пътя към Рио+20

Post 230 of 260