VUZF-COA-BG-520x265 Висшето училище по застраховане и финанси е частнa образователна институция, която обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление „Икономика“. По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия „Българион“.
logo_LG Театрален колеж „Любен Гройс“ е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността „Актьорство за драматичен театър“. Подготовката се провежда по програмата „Актьор на живия театър“.Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.
PRoPR Logo PRoPR е бутикова PR Агенция, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Залагаме на личната връзка и дългосрочното партньорство с клиента. Това ни дава възможност да вникнем в дълбочина в индивидуалните особености на всеки един отделен случай и да създадем напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия