Европейските КСО отличия в България са отворени за всички компании от частния сектор с търговска дейност в страната. Под “частен сектор” имаме предвид предприятия, които работят, за да акумулират печалба за своите акционери чрез предоставяне на стоки или услуги. До Отличията не се допускат социални предприятия, доброволчески организации или организации от публичния сектор. Те могат да участват като партньори на дадена компания. Приемат се кандидатури от малки, средни и големи фирми, както и отделните дружества на холдинги и консорциуми.

Приложена по-долу ще намерите цялата информация, която ви е необходима, за да подготвите успешна кандидатура за участие в Европейските КСО отличия „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” в България.

1. Пълен пакет с документи

2. Насоки за кандидатстване

3. Формуляр за кандидатстване

4. Матрица за оценка

Ако имате въпроси, свързани с формуляра или кандидатурата, моля свържете се с Илияна Златева, на тел 0883/ 386 487.