Като национален спонсор на Европейските КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промянаВашата компания ще има възможност за широко отразяване, което ще продължи по време на процеса на популяризиране на наградите, оценяването на кандидатурите и националната церемония (януари – юни 2013) и впоследващия период за разпространяване на резултатите и добрите практики (юли-декември 2013).

Като национален спонсор вие ще:

–   получите признание за своята водеща роля при популяризиране на КСО в Eвропа;

–   споделите иновативността на Вашата компания и ангажираността й към устойчивото развитие сред съмишленици;

–   утвърдите Вашето добро име в България и Европа;

–   допринесете за споделена визия за развитие и отговорната роля на бизнеса.

Участието Ви в тази престижна европейска инициатива ще популяризира бизнес ценностите на Вашата компания измежду служителите, клиентите и
партньорите ви. В допълнение, ще споделите своя принос и получите признание за водещата си роля в насърчаване на КСО в Европа.

Моля, запознайте се със следните документи:

1. Представяне на Европейските КСО отличия „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”;

2. Ползи за националните спонсори.

За да научите конкретните условия на спонсорските пакети или да обсъдите възможностите за участие, моля свържете се с: Марина Стефанова, изпълнителен директор, на тел: 024282015, euawards@unglobalcompact.bg.