Пълен списък на допуснатите до оценяване номинации можете да изтеглите оттук.

С индивидуалните кандидатури на всички допуснати до оценяване компании, участващи в проекта „Европейски КСО Отличия”, можете да се запознаете в указаните по-долу връзки.

Категория „Големи предприятия“

Категория „Малки и Средни предприятия“