Capture          
17439743_10206956725595642_79836556_n Otchet2015-final_print copy-page-001 copy untitled2 untitled brochure1 Untitled
Годишен отчет 2016 Годишен отчет 2015 Годишен отчет 2014 Годишен отчет 2013 Годишен отчет 2012 Годишен отчет 2011

 

BMGD_Goals2016- Strategic plan BG-2-page-001 (1) Стратегически план 15+

Публикацията представя Стратегическия план на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие. В него членовете на Мрежата идентифицират 10 цели, върху които отговорния бизнес може да влияе най-силно, като разглеждат и тяхното актуално проявление за България.

Goldenbook_cover_0 Златна книга на европейските КСО партьорства

Специален акцент на церемонията по връчване на Европейските КСО отличия 2013, състояла се на  25 юни 2013, е представянето на „Златната книга на Европейските КСО отличия.Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна.“Тя обединява практиките на 63-мата победители и предоставя обобщен анализ на партньорствата. Разделена е в две големи категории: МСП и големи предприятия, като всички проекти представляват съвместни инициативи на бизнеса и поне един нетърговски партьор, с цел постигане на положително социално и търговско влияния.

46  “Добрите практики на българските компании”

Изданието на Българската мрежа на Глобалния договор “Добрите практики на българските компании” цели да популяризира успешни фирмени политики и корпоративни програми в областта на зачитането на правата на човека, съблюдаоване на трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

За повече информация тук .

47 Излезе от печат прегледът на дейностите на българската мрежа на Глобалния договор(ГД) през 2007-2008 г. В него са представени основни инициативи и събития, в които членовете на мрежата участваха активно.

 Годишен преглед на Глобален-договор за 2007-2008-г

За повече информация тук .