Capture Godishen otchet 2018_cover        
17439743_10206956725595642_79836556_n Otchet2015-final_print copy-page-001 copy untitled2 untitled brochure1 Untitled
Годишен отчет 2016 Годишен отчет 2015 Годишен отчет 2014 Годишен отчет 2013 Годишен отчет 2012 Годишен отчет 2011

 

Македония Наръчник за създаване на колективни действия за изпълнение на Целите за устойчиво развитие за държавите от Европейския съюз

Наръчникът е резултат от успешното сътрудничество между Българската и Македонската мрежа „Изграждане на междусекторни партньорства за устойчиво развитие“. Чрез него, Българската мрежа споделя опита си в провеждането на колективни проекти, както и други добри практики за устойчиво развитие.

 

Brochure BMGD Българска мрежа на Глобалния договор на ООН – представяне

Брошурата съдържа представяне на Глобалния договор на ООН и Българската Мрежа. В нея ще намерите и информация за стъпките, които всяка заинтересована организация е необходимо да предприеме, за да стане член на Глобалната и локална инициативи.

BMGD_Goals2016- Strategic plan BG-2-page-001 (1) Стратегически план 15+

Публикацията представя Стратегическия план на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие. В него членовете на Мрежата идентифицират 10 цели, върху които отговорния бизнес може да влияе най-силно, като разглеждат и тяхното актуално проявление за България.

Goldenbook_cover_0 Златна книга на европейските КСО партьорства

Специален акцент на церемонията по връчване на Европейските КСО отличия 2013, състояла се на  25 юни 2013, е представянето на „Златната книга на Европейските КСО отличия.Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна.“Тя обединява практиките на 63-мата победители и предоставя обобщен анализ на партньорствата. Разделена е в две големи категории: МСП и големи предприятия, като всички проекти представляват съвместни инициативи на бизнеса и поне един нетърговски партьор, с цел постигане на положително социално и търговско влияния.

46  “Добрите практики на българските компании”

Изданието на Българската мрежа на Глобалния договор “Добрите практики на българските компании” цели да популяризира успешни фирмени политики и корпоративни програми в областта на зачитането на правата на човека, съблюдаоване на трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

За повече информация тук .

47 Излезе от печат прегледът на дейностите на българската мрежа на Глобалния договор(ГД) през 2007-2008 г. В него са представени основни инициативи и събития, в които членовете на мрежата участваха активно.

 Годишен преглед на Глобален-договор за 2007-2008-г

За повече информация тук .