Българската мрежа и представители на университетите обсъдиха действия по Националния план към Пакта за младежта

 

IMG_20171213_105117

Като част от съвместната работа на Българската мрежа и българските университети по реализиране на целите включени в Националния план за действие по Пакта за младежта, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше проведена работна среща, целта на която бе висшите учебни заведения да споделят своите коментари по Плана и заявят готовност за участие в изпълнението на включените в него приоритети. 

В срещата участие взеха представители на университета-домакин, Медицински университет София, Университета за национално и световно стопанство и Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

По време на дискусията бяха отбелязани редица важни точки, част от които:

  • Очакванията на бизнеса към професионалната подготовка на завършващите студенти са нереалистично високи
  • Браншовите и професионални организации да участват в представянето на професии пред ученици и студенти, с цел кариерно ориентиране
  • Съществува необходимост от допълнителна квалификация на преподавателите в реална работна среда
  • Да бъдат инициирани възможности за колективна работа по проекти между бизнеса и висшите учебни заведения
  • Има нужда от действия към стимулиране доброволчеството сред студенти и ученици, с цел тяхното мотивиране, активизиране и включване

Всеки заинтересован да се включи по осъществяване на едно или повече от действията включени в Националния план, може да заяви своята готовност, попълвайки онлайн форма . 

ЗаснеманеНа 30 януари 2018г. в „Дом на Европа“ Българската мрежа на Глобалния договор на ООН ще представи публично Националния план за действие по Европейския пакт за младежта. 

Повече информация относно Националния план за действие и Европейския пакт за младежта може да намерите тук .