Бизнесът поема ангажимент за образование от 21 век

 

CVS_017

We have to train the trainers as much as we have to train the trainees.“ – Jacques Spelkens

 

27 са първите български оранизации, приели Националния план за действие в изпълнение на Европейския пакт за младежта

Шест приоритета на промяната, които включват всички актьори: учители, ученици, родители, училища и университети, отделни компании и браншови организации, както и подкрепящи неправителствени организации са заложени в Националния план

Светът се променя, младите се променят, образованието се променя, бизнесът също. Младите хора очакват работата им да има смисъл, да носи ползи и за обществото“, заяви г-н Жак Спелкинс, член на борда на CSR Europe, по повод подписването на Националния план за действие в изпълнение на Европейския пакт за младежта. Той добави още : „Има нещо общо между повечето европейски държави в момента, и то е, че има много млади хора, които не успяват да намерят правилната за тях професия, и същевременно има много компании, които не могат да открият правилните служители. Това означава, че има проблем някъде между образованието, компаниите и техните изисквания и това, което училищата и образователната система могат да предложат.

CVS_010

Г-жа Марина Кирова, съветник „Икономическо управление и Европейски семестър“ в Представителство на Европейската комисия в България заяви следното: „Напоследък има все по-голямо несъответствие между нуждите на пазара на труда и качествата и уменията на младите хора, а това намалява техните шансове за заетост. Тази тенденция важи не само за България, а и за много други държави в Европа и света“.

Пактът за младежта е инициатива на най-голямата европейска бизнес мрежа на отгворния бизнес, CSR Еurope, и Европейската Комисия и цели да подобри възможностите на младите хора за работа чрез създаване на бизнес-образователни партньорства и осигуряване на нови стажове или възможности за първа работа.  Това „партньорство“ е новата норма на поведение в Европа. Бизнес лидери и образователни институции от Съюза създадоха над 23 000 партньорски проекти, а смислените чиракувания, стажове и стартови работни позиции са вече над 160 000 в Европа.

Националният план за действие предвижда шест приоритетни области на работа, концентрирани върху подобряване качеството на образованието, подготовка на учители, активно включване на компании и родители в управление на образователните институции, персонализирано образование и ранно професионално ориентиране за всяко дете. Българският документ е един от приетите 24 национални планове, а участниците излязоха пред Европейската комисия с три общи предложения за нови политики:

  1. Да направим партньорството между бизнеса и образованието новата норма.
  2. Да направим обучението и стажуването равен избор за всеки.
  3. Да развиваме предприемачеството, предприемчивостта и социалните умения на всички образователни нива.

315A5396Планът е покана за партньорство и съвместна работа, призив към всеки заинтересован. Отговорният бизнес е сила за добро: неговата роля е да бъде иновативен не само в услугите и продуктите, които предлага, но и да работи в полза на обществото като успява изпреварващо да разпознае предизвикателствата, да търси, инвестира, експериментира и предлага решения“, сподели Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Като първи стъпки в реализацията му той посочи:
„Основният ни подход е да работим с браншовите организации, които да разпознаят кои са ключовите професии за тях, за техния бранш, да насочат усилията си с професионалните организации и заедно да работят с подрастващите – да привлекат интереса, да спечелят доверието към тази професия и след това вече да помогнат за правилна подготовка и изграждане на специалисти
.“

Всеки заинтересован да се включи по осъществяване на едно или повече от действията включени в Националния план, може да заяви своята готовност, попълвайки онлайн форма тук.

Разгледайте презентацията на г-н Жак Спелкинс тук, както и тази на СУ „Васил Левски“ гр. Девня тук 

Галерия от събитието може да разгледате тук