Магистърска програма по „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)” стартира вече и в България. Програмата е по инициатива и с подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek Academy® и CSR Bulgaria и предлага прием за април 2012 г. към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

В рамките на програмата студентите ще могат да получат специфични знания в малко познати области като зелено счетоводство, управление на риска чрез корпоративна социална отговорност, корпоративно управление.

Повече за програмата може да видите тук.