Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН – Първите 7

 

През 2018 г. Мрежата навършва седем години от създаването си. По този повод правим кратък обзор на развитието, колективните проекти,  постиженията на социално отговорния бизнес в България и плановете за бъдещето. Интервюто беше публикувано първо в брой 162 на PRактики.

31062233_10215252071112968_3832808821877637120_nOт къде тръгна и как израсна Българската Мрежа през тези години?

Инициативата на Глобалния договор на ООН и нейните принципи стъпиха в България почти веднага след обявяването й в Давос през 1999та година от Кофи Анан.
От 2003 до 2010 година тя бе под егидата на ПРООН, а след това като стъпка в посока зрялост, устойчивост и активност, компаниите се обединиха около създаването на сдружение.

Днес, 7 години след тази смела крачка, Мрежата има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. 

Вече имаме две отличия в рамките на световното семейство на националните мрежи на Глобалния договор и няколко български награди за своите проекти от PR Приз и годишните HR награди на БАУХ.

Мрежата не просто спазва десетте принципа на Глобалния договор – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди. Създадохме стил на работа и традиции как да обединяваме капацитет, за да постигнем ново ниво на Корпоративна Социална Отговорност – Колективна Социална Отговорност. Това никак не изключва индивидуалната отговорност, а напротив обединява и създава повече споделена стойност. Бавно, но устойчиво Мрежата се разраства, печели съмишленици и приятели, които разбират, че КСО не е спорадична и показна дейност, а разбиране, философия, начин на работа.

Как се промени разбирането за КСО?

Корпоративната социална отговорност се развива съобразно нарастващата роля на компаниите в решаване на проблеми и предизвикателства от други обществено значими сфери, а не само за нуждите на потребителите.  Днес бизнесът измерва своя дългосрочен успех съобразно очакванията на заинтересованите страни, които са важен партньор при идентифициране границите на неговото въздействие и отговорност.

Кои са най-значимите Ви постижения през изминалата година?

30706616_10215252059552679_8744431738232504320_n2017та бе една успешна година за нас: проектът ни „Отговорният избор“ получи международно признание; с  „Игри за добрини“ дадохме старт на още една програма от нашия Стратегически план за работа по Целите за устойчиво развитие; мащабът на „Гордея се с труда на моите родители“ нарасна не само като брой компании и деца, но и като териториално покритие – проведе се в 17 селища на страната.

По един иновативен за нашето общество подход, след срещи и обсъждания със заинтересованите страни, създадохме Национален план за работа по Европейския пакт за младежта. Основната цел на инициатива на Европейската комисия и CSR Europe е да осигури по-добра подготовка и мотивация на младежите за тяхната реализация. Заложили сме ясно определени приоритети, инициативи и ангажименти на отговорния бизнес по повечето от тях и ще работим в тази посока.

Какво ново да очакваме през 2018та година?Отворени програми за участие през 2018 г.

Продължаваме да работим за промяна на отношението на нашето общество към отговорния бизнес. Следваме и поетите със Стратегическия план за изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие ангажименти. 

Стремим се да постигнем устойчивост на програмите, които вече имаме и да ги развиваме.

Както и да направим Мрежата и темите за устойчивото развитие и КСО по-популярни, разбираеми, разпознаваеми. За да стигнем до повече компании, ще направим “road show” в Бургас, Пловдив, Стара Загора.

 

Отскоро Глобалният договор на ООН претърпя промени, които целят постигане на по-голяма ангажираност на членовете на инициативата. Разкажете ни повече за това.

Световната инициатива на Глобалния договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост – има над 12,000 членове. Тя е призив към компаниите да приведат своите стратегии и операции в синхрон с универсалните принципи за човешки права, труд, околна среда и анти-корупция, и да предприемат действия в полза на обществото.

Бизнесът е сила за добро. Ангажирайки се с устойчивото развитие, компаниите поемат споделена отговорност за един по-добър свят.

От 2018та година се въвежда нов бизнес модел – ONE Global Compact. Освен, че цели да достигне до още повече компании, с този модел се припознава ролята на местните мрежи. Всяка страна има уникална история, култура, среда и възможности и местната мрежа и компании имат шанса да „преведат“ принципите и ценностите на разбираем език.

И, да, този модел цели да насърчи членовете на Инициативата – българските, и клоновете на мултинационалните компании в България, към по-голяма активност и ангажираност, особено на местно ниво. За да може членството в инициативата да не е само декларативно, а да носи ползи на всички нива – и за бизнеса, и за обществото.

Все повече се говори на тема нефинансово отчитане. Разкажете ни какво е развитието по този въпрос в България и какво се очаква от компаниите от тук насетне.

Според българския Закон за счетоводството всички големи предприятия, които са предприятия от обществен интерес и към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, прилагат в доклада за дейността си нефинансова декларация. От фирмите се очаква да поднесат «нетипична» за читателя информация, която да подпомогне разбирането на развитието, резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите. При липса на експерти, които да я поднесат на разбираем език, това се превръща в административна тежест, а не в процес с добавена  стойност за бизнеса. 

Българската мрежа се отличава със своята работа по колективни проекти. Какво да очакваме в тази посока през 2018-та?

Продължаваме работа и надграждането на успешните колективни програми, носещи в своето съдържание и цели, послания за ценността на труда, отговорно потребление, защита на потребителските права, младежко включване и кариерно ориентиране.  Стремежът ни е всеки един наш проект да има все по-голямо обществено въздействие.

В средата на март предстои да дадем старт на програмата „Отговорният избор“ за 2018 като отбележим Световния ден на правата на потребителя с информационна кампания и публична лекция на тема „Правата ми като потребител в дигиталния свят“.

На 5 юни по традиция ще отбележим Световния ден на околната среда. Темата тази година касае всички:“Beat Plastic Pollution”, с което UN Environment Programme обръща нашето внимание върху замърсяването с отпадъци от пластмаса и пагубните последици за флората и фауната от човешкото нехайство. Games for good_cover

Юни, септември и октомври за нас ще бъдат под наслов „Игри за добрини“, защото през тези месеци предстои осъществяването на четири спортни турнира в името на добри каузи – тенис на маса, тенис на корт, футбол и волейбол. След успеха на пилотното издание през миналата година, сега ще отворим турнирите за всички желаещи организации, независимо дали са членове на Мрежата, или не. 

За поредна шеста година нашият екип ще организира и най-популярния проект на Мрежата, „Гордея се с труда на моите родители“. С тази инициатива ние целим да запознаем отблизо децата на служителите в компаниите-участници, с професиите на техните родители.

_DSC9069

Деца, младежи, учители и родители отново ще имат възможност да посетят Базара на професиите, където да се запознаят отблизо с редица професии и да получат полезна информация от специалисти в различни области. Целта на Базара е да помогне на учениците да направят добре информиран и отговорен избор на бъдещата си професия.

И нека не забравяме още един проект на Мрежата, който също се отличава със своята обществена значимост – Националният план за действие в изпълнение на Европейския пакт за младежта. Националният план бе съставен съвместно с представители на компании, младежки, браншови и професионални организации, образователни институции, учебни центрове, публична администрация и водещи професионалисти. Той цели създаването и консолидирането на партньорства в подкрепа на младежкото включване и заетост. Всеки който има интерес да се включи по осъществяване на едно или повече от действията включени в плана, може да заяви своята готовност, попълвайки онлайн форма на нашия уебсайт.

Бизнесът инвестира в обществото, но все още има сенки в неговия имидж.

Бизнесът е сила за добро, но за това добро трябва да се знае, за да може то да вдъхновява, увлича и умножава.

Вижте повече за отворените проекти на Мрежата през 2018 г. на онлайн страницата ни тук.