Бизнесът – сила за добро. Регионални форуми в Стара Загора, Бургас и Пловдив

 

blanka-2През 2013 г. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира серия регионални форуми, с основна цел да покаже успешните местни партньорства между бизнеса и организациите от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни и социални организации и публични институции. 

Каним Ви на откровен разговор на тема „Бизнесът – сила за добро“. 

След успеха на тази инициатива, през 2018 г. отново поемаме на път, за да се срещнем с местния бизнес и да обсъдим няколко основни теми:

  • Защо и как корпоративна социална отговорност е за всеки бизнес
  • Лидерство и поемане на лична инициатива
  • Силата на колективните проекти
  • Партньорството като успешен подход за положителна промяна в обществото

Форумът е с продължителност 2-3 часа. Програмата включва ключов говорител – Огнян Траянов, председател на Мрежата, добри практики и дискусия.

Времеви график на регионалните форуми

Дата Събитие Място на провеждане
20.06.2018 Регионален форум „Бизнесът – сила за добро” Стара Загора
21.06.2018 Регионален форум „Бизнесът – сила за добро” Бургас
05.07.2018 Регионален форум „Бизнесът – сила за добро” Пловдив

 

 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМ на ГД на ООН)

е водеща организация в страната в сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е мрежата на отговорния бизнес, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в колективни проекти, е сила за добро. Мрежата е обединение на отговорни компании, образователни институции и неправителствени организации.

Функционира като част от световната инициатива на Глобалния договор на ООН и е национална партньорска организация на водещата европейска мрежа за КСО – CSR Europe.

Мрежата бе официално прогласена като самостоятелна организация на 6 май 2011 г. от Бан Ки-Мун, генерален секретар на ООН.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН цели:

  • да представи новаторски решения и обедини усилията на отговорния бизнес за справяне с актуални обществени и екологични проблеми;
  • да популяризира градивната роля, която бизнесът има в обществото;
  • да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в областта на КСО;
  • да бъде мост за инициативите на обединена Европа и българския отговорен бизнес;
  • да подкрепи сътрудничеството в полза на обществото между бизнеса и организациите с нестопанска цел.

 

Разгледайте и спонсорските пакети, които предоставяме тук

 

За контакт

За да научите повече за регионалните форуми или да обсъдите възможностите за участие, моля свържете се с нас на тел: 024282015, secretariat@unglobalcompact.bg.