Регионални форуми 2018 г.

 

blanka-2

 

 

 

 

Какво е корпоративна социална отговорност?

Привнесена мода или присъщо поведение е тя?

Трябва ли да си голям, за да бъдеш добър и отговорен ?

Има ли право някой да каже “нищо не зависи от мен”?

 

В началото на лятото ние от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН ще проведем регионални форуми в Стара Загора, Бургас и Пловдив, за да се срещнем с местните компании и да обсъдим редица основни теми:

– Защо и как корпоративна социална отговорност е за всеки бизнес
– Лидерство и поемане на лична инициатива
– Силата на колективните проекти
– Партньорството като успешен подход за положителна промяна в обществото

Ще покажем, че бизнесът може да бъде сила за добро, че отговорният бизнес е основна двигателна сила за развитие. Ще разкажем за Глобалния договор на ООН и проектите на Българската мрежа, ще представим добрите примери, ще покажем как заедно можем повече и ще подкрепим компаниите в усилията им да бъдат социално отогворни.

Kлючов говорител ще бъде г-н Огнян Траянов, председател на Мрежата, а програмата включва и добри практики и панелна дискусия.

В събитията ще вземат още участие редица лидери и визионери:

  • Венелин Добрев, Зара Лаб, uspelite.bg
  • Даниела Димитрова, „Обществен дарителски фонд“ Стара Загора
  • Катерина Кирова-Миланова, Загорка
  • Олег Стоилов, Търговско-промишлената палата – Стара Загора

 

  Цели на БМГД:

  • да представи новаторски решения и обедини усилията на отговорния бизнес за справяне с актуални обществени и екологични проблеми;
  • да популяризира градивната роля, която бизнесът има в обществото;
  • да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в областта на КСО;
  • да бъде мост за инициативите на обединена Европа и българския отговорен бизнес;
  • да подкрепи сътрудничеството в полза на обществото между бизнеса и организациите с нестопанска цел;

 

Pokana_regionalni.forumi

 

 

Регионален форум Стара Загора, 20.06.2018 г. 

Регионален форум Бургас, 21.06.2018 г.

Регионален форум Пловдив, 5.07.2018 г.

 

 

 

За повече информация

За да научите повече за регионалните форуми или да обсъдите възможностите за участие, моля свържете се с нас на тел: 024282015, secretariat@unglobalcompact.bg.