Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе конференция, посветена на отговорния бизнес

Какво представлява корпоративната социална отговорност в България и как тя допринася за развитието на обществото

 

IMG_3439На 28.06.2018 г. в София Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) проведе конференция под наслов SDG Business forum между Българската и Македонската мрежи на Глобалния договор на ООН в рамките на съвместен проект, насочен към споделяне на опита и добрите устойчиви практики на българския бизнес. Основен акцент на събитието беше социално отговорната политика, водена от българските компании в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие.

Изпълнителният директор на БМГД на ООН – Дарина Георгиева и директор „Устойчиво развитие” – Марина Стефанова, откриха конференцията, като насочиха вниманието на участниците в събитието към Програма 2030 и новите европейски политики за корпоративна социална отговорност.

През целия ден, по време на отделните тематични панели, както и в неформални срещи, делегатите имаха възможност да почерпят идеи за ефективни корпоративни практики и сътрудничество с неправителствения сектор и институциите. Редица инициативи, наложили се като интегрална част от политиката на не една българска компания, бяха представени на форума.

IMG_3462

Участници в панелните дискусии бяха представители на Българска асоциация Природен газ, Висше училище по застраховане и финанси, Идеаген, Овергаз, Софарма и Фондация BCause. В своите изказвания, предприемачи, технократи и комуникатори подчертаха ролята на социалното включване и показаха по какъв начин техните организации допринасят за напредъка на обществото.

Елена Стефанова, Дирекция Комуникационни стратегии и КСО в Софарма, представи социалните ползи от участието в проекта на Българската мрежа „Игри за добрини“ – „Няма значение колко си силен и дали ще си тръгнеш с наградата. Разбира се, трудно е да преглътнеш загубата. Но в края на деня признаваш, че целта на другия отбор е също толкова добра колкото и на твоя. Чрез този проект успяваме да ангажираме служителите и печелим уважение“. Тя говори още и за набиращата сила тенденция, че доверието към правителствата и медиите спада, но нараства това към експертите и бизнеса (според Барометъра на доверието за 2018 г., изготвен от „Еделман”). Тенденция, която още по-ясно показва сериозната роля на бизнеса в развитието на обществото.

По време на своята презентация изпълнителният директор на Фондация Bcause, Елица Баракова, говори за дарителството по ведомост и ангажирането на служителите и сподели, че „Правенето на добро може да бъде вплетено в ежедневието ни. Не е нужно да сме Уорън Бъфет и да даряваме и помагаме когато натрупаме богатства. Напротив, можем с малки стъпки всеки ден.

IMG_3489

Гергана Петровска, Мениджър вътрешни комуникации в Овергаз, сподели опита на компанията в ангажирането на служителите и общността, философията на компанията „cum & panis” и редица нетрадиционни вътрешни инициативи под мотото  „Всеки има нужда от добра компания“. „Всеки има нужда от добра компания означава да бъдеш полезен с труда си, да бъдеш горд от това, което правиш,  да уважаваш другите,  да работиш в екип,  да цениш труда на другите, да се чувстваш солидарен към другите“, допълни тя.

Във втората панелна дискусия Цвети Илиева, Маркетинг мениджър в Идеаген, говори за смисъла и ползите от участието в програмата на БМГД на ООН, „Гордея се с труда на моите родители“ и чрез опита на компанията си показа, че участието в подобен тип проекти е напълно реализуемо и в малките фирми.

Административният директор и преподавател на ВУЗФ, доц. д-р Радостин Вазов, говори за успешната практика на университета да обучи кадри, които след завършването си бързо се реализират на пазара на труда. Пред участниците в конференцията той представи и Националния план за действие към Европейския пакт за младежта, в реализирането на който висшето учебно заведение активно участва.   

Д-р Мартин Бояджиев, изпълнителен директор на Български газов център, сподели опита си в колективните действия на браншово ниво – за саморегулацията като стратегическа цел, за разработването и приемането на вътрешни правила и стандарти, за организирането на семинари и конференции и др.    

Постигането на видими резултати за общностите и затвърждаването не само на пазарното водачество, но и лидерството по отношение на организационната култура като цяло, бяха сред акцентите на представянията в панелните дискусии.

IMG_3475

В този контекст, председателят на БМГД на ООН Огнян Траянов, бе сред изявилите се лидери. Той изрази мнението, че ангажирането с обществено значими каузи ще помогне да се превъзмогнат стигмите и лошата слава на българските предприемачи, като така ще се подобри и цялостната обстановка в страната. Г-н Траянов отправи призив към участниците в залата с думите: „Бизнесът е сила за добро. Длъжни сме да покажем, че капацитета, които компаниите имат е ценен не само защото строим икономическия просперитет, а и защото създаваме нови продукти и услуги, пазим природата, грижим се за хората, можем да бъдем полезни на обществото. Устойчивото развитие идва от бизнеса.

Разгледайте още снимки от събитието тук