Българската мрежа споделя опит в областта на корпоративната устойчивост с локалната македонска мрежа

 

Skopje 1_10.10На 10-ти октомври в Скопие се проведе работна среща, по време на която бяха дискутирани приоритетите, възможностите и необходимостта от реализиране на междусекторни партньорства за осъществяване на Целите за устойчиво развитие. Следвайки стъпките на Българската мрежа, македонската локална инициатива даде старт на работата си по изготвянето на свой план по осъществяване на Целите за устойчиво развитие. Събитието е пряко свързано със съвместните дейности на двете мрежи по реализиране на съвместен проект, насочен към споделяне на опита и добрите устойчиви практики на българския бизнес.

В работната среща участие взеха представители на местни неправителствени организации, държавни институции и представители на секретариата на Българската мрежа.

В първата част от мероприятието участниците имаха възможност да чуят презентациите на представители от държавни институции и националното представителство на UNDP, в които присъстващите научиха повече за настоящите, поети от местното правителство, ангажименти за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, както и за глобалните процеси за постигане на Целите и тяхното значение за всяка една държава. Никица Кузиникова, Изпълнителен директор на партньорската организация КОНЕКТ, говори за връзката между Целите за устойчиво развитие и бизнеса и важната роля, която изпълнява локалната мрежа на Глобалния договор на ООН. Секретариатът на Българската мрежа също допринесе за обогатяване темите дискутирани по време на работната среща, с участието на Изпълнителния директор на Мрежата, Дарина Георгиева, която сподели с участниците редица примери от опита на Българката мрежа за добри корпоративно устойчиви практики.

Skopje_10.10

Вторият презентационен панел бе посветен на тема засягаща основните социални предизвикателства и решенията за тях посредством 17-те Цели за устойчиво развитие. Тук презентаторите говориха за проблемите на местно ниво свързани със социалното включване, икономическия растеж и професионално развитие, корупцията, екологичните проблеми и равенството между половете.     

По време на последната, трета, част от работния процес, участниците бяха приканени да заявят своята готовност за работата по реализиране на тези Цели за устойчиво развитие, по които разполагат с необходимия капацитет и опит. Така бяха избрани следните пет приоритетни области, които да бъдат включени в македонския план по осъществяване на Целите за устойчиво развитие:

Цел 3 – Добро здраве,

Цел 4 – Качествено образование,

Цел 5 – Равенство между половете,

Цел 8 – Сигурна работа и икономически растеж и

Цел 9 – Иновация и индустрия.

Българската мрежа продължава партньорството си със своите македонски колеги и с интерес следи последващото развитие на съвместните ни дейности.