Седем насоки за начините да бъдем полезни на своите деца в процеса на тяхното кариерно ориентиране и развитие

 

BrochureБлагодарение на специално разработен тест от Euroguidance Литва и адаптиран на български език от Фондация на бизнеса за образованието, всеки родител има възможност да разбере повече за своя родителски стил и да получи полезни насоки за това как по-ефективно да подпомогне своето дете по пътя му в избора на професия.

Тестът може да намерите тук.

Ето и кои са седемте насоки за родителите:

Загриженост и търпение
Дръжте се с детето си като с голям човек. Проявявайте интерес към желанията и визията на детето си за неговото бъдеще. Бъдете търпеливи, защото може да е необходимо да обсъждате едни и същи теми и възможности нееднократно.

Информация, информация и пак информация
Интересувайте се и непрекъснато надграждайте знанията си за професионалните възможности. Това включва нови изисквания, професии, възможности за обучение. Насърчавайте детето си само да намира подходяща и актуална информация, кариерни събития, извънкласни дейности, стажове и други и му помагайте да се ориентира, ако е необходимо. Използвайте различни източници на информация – интернет, разговори с професионалисти, консултации с кариерни консултанти.

Мечти и реалност
Не отхвърляйте избора на кариера на вашето дете, защото ви звучи нереалистично и непрактично. По-добре разберете причините и фактите, които са го накарали да направи този избор. Тези причини често водят до други по-реалистични алтернативи. Опитайте се да не слагате етикети на професиите, а обсъдете предимствата и недостатъците им.

Силни и слаби страни
Изборът на кариера е по-скоро отговорност и стратегическо планиране, затова се опитайте да не влагате лични емоции и да не бъдете прекалено критични. Окуражавайте детето си да цени силните си страни и да приема своите слабости. Няма перфектни хора, но има такива, възползващи се по-добре от силните си страни.

Стереотипи
Бъдете внимателни, когато изразявате мнението си за определени професии и се опитайте да избягвате стереотипите. Професиите се променят и понякога като използваме стереотипи, пречим на детето си да се възползва от съществуващите възможности.

Вашият опит
Какво знае детето ви за вашата кариера? Имало ли е възможност да разбере на практика с какво се занимавате? Споделяли ли сте своята кариерна история с детето? Бихте ли избрали същата кариера, ако имахте отново възможност за избор?

Дайте пространство
Уверете детето си, че независимо каква кариера избере, може винаги да разчита на вашето разбиране и подкрепа.

Повече информационни ресурси за това как успешно да подпомогнете кариерното развитие на своето дете ще намерите на:

 • Национален портал за кариерно ориентиране на учениците
  orientirane.mon.bg 
 • Фондация на бизнеса за образованието
  fbo.bg 
 • Над 150 интервюта с професионалисти от различни сфери
  karieri.bg/temi/profesii/ 
 • Безплатен тест за уменията за вземане на решения и решаване на проблеми
  mycompetence.bg 
 • Българска Мрежа на Глобалния Договор на ООН
  unglobalcompact.bg 
 • Базар на професиите
  youtube.com/user/ungcbulgaria