Българската мрежа с успешно партньорство на Балканите

 

DSC_8989Глобалният договор е платформа на ООН, обединяваща частния сектор за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и превръщането на глобализацията в позитивна сила. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН дава своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН вече пет години и е една от най-бързо развиващите се мрежи в Европа. Към 2019 г. на международно ниво Глобалният договор на ООН обединява на доброволна основа над 10 000 компании и над 3000 бизнес асоциации, неправителствени организации, академични институции и градове от над 160 страни в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване.

В ролята си на лидер на Балканите Българска мрежа предаде своя уникален опит на Македонската мрежа на специално организираната за целта “Конференцията за глобални цели за местна устойчивост”. Тя се проведе на 14 март в Скопие и беше последния етап от проекта  „Изграждане на междусекторни партньорства за устойчиво развитие“, финансиран от Европейския съюз и реализиран от македонските организации  Конект и Агора със специалното участие на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.  

С участието си в този проект Българска мрежа подпомогна македонската мрежа в ефективното интегриране на Глобалните цели за устойчиво развитие.

“Споделянето на знания и опит ни прави само по-богати. Глобалните цели ни обединяват за по-доброто бъдеще не само за нации и компании, но и за всеки един човек и ни дават възможност да работим заедно, а това винаги е по-ефективно, смислено и удовлетворяващо.”, каза Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН.

Изпълнителният директор на Северно Македонската асоциация Конект Никица Кусиникова сподели своето удовлетворение от съвместната си работа с Българската мрежа и подчерта, че сътрудничеството спомага значително междусекторния диалог и подчертава фундаментална роля на целите за устойчиво развитие в насърчаването на бизнеса да бъде двигател на положителните промени в обществото.  

„За мен беше удоволствие да работя с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Благодарение на нашето партньорство ние съумяхме заедно да насърчим осъществяването на трайни междусекторни връзки за устойчиво развитие. В реализирането на проекта българските ни колеги споделиха с нас своя опит в работата си с местния бизнес и заинтересовани страни, както и методите, посредством които успешно да приложим тези добри практики.“, сподели г-жа Кусиникова.

Ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Република Северна Македония Никола Бертолини подчерта ангажимента на Европейския съюз активно да подкрепя страната в успешното прилагане на Целите на ООН за устойчиво развитие. Той каза още:

Глобалните цели за устойчиво развитие са план за действие, посветен на хората, планетата и просперитета. Европейският съюз е силно ангажиран към този план и се надяваме чрез нашата помощ да изградим добри междусекторни партньорства, за да можем да дадем по голяма гласност на дискусии, засягащи образованието и околната среда. Това, което се опитваме е да превърнем глобалните цели в местни решения, които могат да отговорят на динамичните обществени промени и очакванията на хората”.

В конференцията взеха участие едни от водещите компании в Република Северна Македония, Икономическата камара в страната и гражданската организация „Отвори  прозорците“. Присъстваха и Стив Кензи – изпълнителен директор на Мрежата на Глобалния договор на ООН във Великобритания и Бенджамин Перкс, представител на УНИЦЕФ и на ООН за Република Северна Македония.

“Политиците трябва да мислят за бъдещите поколения. Днес сътрудничеството за развитие се счита за глобална структурна и мирна политика. Тя има за цел да помогне за справяне с кризите и конфликтите по мирен път, като насърчава запазването на ограничените ресурси и преди всичко опазването на околната среда за следващите поколения, като по този начин допринася за намаляване на бедността в световен мащаб”, сподели заместник министърът на външните работи на Република Северна Македония Андрей Жерновски.

В резултат на успешното съвместно партньорство между двете локални мрежи бе подготвен и специализиран наръчник за създаване на колективни действия за изпълнение на Глобалните цели, с който Българската мрежа споделя опита си. Наръчникът скоро ще бъде достъпен онлайн.