Колумбия, държавата съдържаща близо 10% от световното биоразнообразие, ще е домакин с подкрепата на Германия.

КолумбияСветовния ден на околната среда се провежда всяка година на 5 юни. Той представлява основния ден на ООН, в който организацията обръща внимание на целия свят за предприемането на действия за защита на природата. През годините денят се превърна в най-голямата глобална публична платформа за действия относно околната среда и се чества от милиони в повече от 100 държави.

Решението беше обявено в края на Срещата за климата в Мадрид (COP25) от Рикардо Лозано, колумбийския министър за околната среда и устойчиво развитие, Йохен Фласбарт, немския министър за околна среда и Ингер Андерсен, изпълнителния директор на Програмата на ООН за околна среда. Те подчертаха, че в момента има един милион застрашени животински и растителни видове и заради това сега е най-важният момент, в който да се фокусираме върху проблема с биоразнообразието.

Колумбия е вписана като „мега-разнообразна“ държава* и съдържа близо 10% от световното биоразнообразие. Тя е на първо място по разнообразни видове птици и орхидеи и второ място по видове растения, сладководна риба и амфибии. Държавата има няколко региона с високо ниво на биоразнообразие в екосистемата на Андите, със значително разнообразие на ендемични видове. Също така част от тропическата гора на Амазонка е в Колумбия и влажната екосистема на Чоко био-географска област.

„2020 е година за спешност, амбиции и действия за справяне с природната криза; също така е възможност да включим природно-основани решения в световните действия за климата,‘ казва Ингер Андерсон, изпълнителният директор на Програма на ООН за околна среда. „Всяка година, Световният ден на околната среда се превръща в платформа, която ускорява, засилва и ангажира хора, общества и правителства по света да предприемат действия срещу основните природни предизвикателства по света. Благодарни сме на Колумбия и Германия за демонстрираното лидерство по този въпрос.“

2020 е ключова година за обещанията на държавите за запазване и възстановяване на биоразнообразието, особено с домакинството на Китай за 15-та среща от Конференцията на страните (COP15) към конвенцията на ООН за биологично разнообразие в Кунминг. Също така, тази година имаме възможността с тласък да дадем начало на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемата (2021-2030), което има за цел масово да увеличи възстановяването на влошените и унищожени екосистеми, да се бори с климатичната криза и да подобри продоволствената сигурност, водоснабдяването и биоразнообразието.

„В Колумбия ще се сблъскаме с важно предизвикателство през 2020, а именно домакинството на 3тата и последна среща на Отворена работна група (OEWG) на рамката за световно биоразнообразие след 2020, която ще се проведе преди Конференцията на страните в Китай. В Колумбия имаме желание да работим заедно с цел достигането на споразумение, което да ни позволи да продължим позитивно напред към амбициозни резултати в Конференцията на страните, която ще ни срещне в Китай,“ каза Рикардо Лазано, колумбийският Министър за околна среда.

Колумбия 2

„Това е най-добрият момент за планетата в който да се съберем заедно,“ каза Йохан Фласбарт, немският Министър на околната среда. „Климатичните действия и разговорът за биоразнообразието са две страни на една и съща монета. Трябва да създадем политики, които да сложат край на изчезването на животински и растителни видове. Германия с удоволствие ще подкрепя Колумбия и други държави членки в това да превърнем 2020 в годината, в която започваме с действията в полза на биоразнообразието.“

Според повратния доклад тази година, написан от IPBES (Международната Платформа за Научни Политики за Биоразнообразие и Екосистеми), сегашните негативни тенденции в биоразнообразието и екосистемите ще възпрепятстват постигането на 80% от индикаторите на Целите за устойчиво развитие свързани с бедност, глад, здраве, устойчиво производство и потребление, вода, градове, климат, океани и земя.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и компаниите членове честват Световния ден на околната среда всяка година от 2012 г. насам. Продължаваме традицията и през 2020 г.

*”Мега-разнообразните” държави са 17 на брой и са разпознати като държавите с най-богата и разнообразна биосфера. Дефиницията е фокусирана върху ендемични видове. 17-те държави са Колумбия, САЩ, Мексико, Бразилия, Мадагаскар, Австралия, ДРК, Еквадор, Перу, Венецуела, Филипините, Индонезия, Малайзия, Индия, РЮА, Папуа Нова Гвинея и Китай.

Публикацията е изготвена по материал на Програмата на ООН за околна среда –  тук