ВУЗФ – един различен хоризонт пред българското образование

VUZF1Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. През 2014 г. получава институционална акредитация с най-висока оценка от частните университети – 9,04. Притежава британска акредитация от BRITISH ACCREDITATION COUNCIL, като през 2017 година получи престижното международно признание за втори път. ВУЗФ е и в топ 5 на най-добрите университети с профил икономика в България според последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България на МОН.

През последните години университетът се доказа като една от най-активните образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически академични програми в бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Актуалността на предлаганите специалности, висококвалифицираният преподавателски състав, съчетаващ успешно академична и бизнес кариера, подреждат ВУЗФ сред най-добрите висши училища в България и го правят най-предпочитаният бизнес университет.

Преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценно ноу-хау, възможности за практика в големи национални и международни компании, както и успешната професионална реализация на студентите, са във фокуса на модерното образование, което университетът предлага. За поредна година над 94% от възпитаниците на ВУЗФ са се реализирали успешно по специалността, в която са се обучавали. Според Рейтинговата система на висшите училища в България дипломантите на ВУЗФ са едни от най-добре платените в сектора със среден облагаем доход от 2223 лв. при 1410 лв. среден за страната.

ВУЗФ осъществява многобройни образователни проекти под формата на конкурси, академии, обучения, които предлага безвъзмездно на студентите си и на ученици от средните училища в България. В конкурса „Млад одитор“, който е с 10-годишна история, всяка година участват над 100 студенти от различни университети в страната и чужбина. Сред успешните проекти на ВУЗФ за ученици са „Финансова грамотност“, „Академия за новите бизнес лидери“, „Финансова Академия“, „Лятно бизнес училище“. В рамките на тези проекти висшето училище е обучило над 1000 ученици от цяла България за последните 5 г.,  давайки им практическо образование, развиващо в тях различни умения, за да се изградят като новите бизнес лидери в страната.

Университетът е инициатор и е сред основните организатори на годишните награди “Застраховател на годината”, със своята 12-годишна история, превърнали се в емблема на най-престижните отличия за компаниите в застрахователния сектор.

През 2018 г. ВУЗФ създаде поредния си успешен дългосрочен проект – Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, в която студенти, докторанти, преподаватели и eксперти от различни научни направления имат възможност да разработват свои идеи и решения по значими икономически и социални теми.

8VUZF Lab се превърна в интелектуален резервоар за иновативни идеи и решения. Лабораторията провежда ежегодно десетки професионални дискусии,  конференции, уебинари и събития, в които участват представители на академичните и научните среди, държавните институции и бизнеса у нас, предоставяйки трибуна за създаване на решения.

Следвайки мисията си да бъде в полза на обществото и да подпомогне развитието на икономиката в България, VUZF Lab започна да провежда специализирани корпоративни обучения и семинари за компании от различни бизнес сфери в широк спектър от теми и области, както и да предоставя консултантски услуги.

Лабораторията доказа и своя аналитичен потенциал в икономическата криза,  предизвикана от епидемията от коронавирус в страната през последните месеци. В началото на април научният екип на VUZF Lab разработи и предложи на правителството пакет от антикризисни икономически и социални мерки, с които страната да се справи в трудната ситуация, част от които вече са приети.

Мисията си да бъде в полза на обществото и развитието на икономиката университетът изпълнява като ежегодно обучава стотици студенти, предоставяйки им ценно ноу-хау и възможности за практика, за да се изградят като ценни професионалисти. Всяка година бизнес университетът организира десетки професионални конференции, дискусии и събития, на които предоставя трибуна за създаване на решения.

Повече информация за иновативните програми на ВУЗФ и предстоящите събития можете да научите на https://vuzf.bg/.