Фесто Производство:

На добър час, ученици-колеги от първата паралелка по дуално обучение

Дуално обученииеУспешно приключва първият проект за въвеждане на дуално обучение в България, реализиран от Фесто Производство ЕООД, съвместно с Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на  производството”.

Проектът стартира през есента на 2015 година в рамките на Българо-швейцарска програма за сътрудничество с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и Българо-швейцарската търговска камара. Учениците идваха на работа в дружеството ни, следвайки плана: ориентация от работодателя в училището в 9. клас, един ден при работодателя в 10. клас,  два дни – в 11. клас и 3 дни – в 12. Клас, а след броени дни им предстои дипломиране.

В продължение на 4 години  Фесто Производство ЕООД осигуряваше обучение чрез работа в реална среда за шестима ученици от паралелката „Електрообзавеждане на  производството”. Те станаха пълноправни наши колеги, назначени на трудов договор, и бяха водени от опитни и утвърдени наставници. Работното им време бе съобразено с училищните занятия, а младежите преминаха през редица теоретични и практически обучения, включително и в областта на непрекъснатото подобрение и LEAN, каквито могат да се видят единствено в големи компании като нашата.

По време на проекта, дружеството ни бе пряко ангажирано с учебния процес на паралелката, като наши представители присъстваха на първия и последния учебен ден, на родителските срещи, а нашите ученици  получиха специално отношение през този период: включване в работни срещи, включително и с управителя на дружеството, участие в кариерни изложения, дни на отворените врати и фирмени събития.

Благодарни сме, че реализирахме този първи проект за дуално обучение. За нас той има висока стойност, защото чрез него възпитахме и обучихме нашите бъдещи сътрудници.

В резултат на ефективното сътрудничество и показаните резултати сме горди да съобщим, че

на учениците, показали най-добри резултати по време на обучението, ще бъде отправено предложение за професионална реализация във Фесто Производство след завършване на образованието.

Следващите стъпки, с които ще затвърдим отговорността ни към професионалното образование в България, са от учебната 2020/2021 да приемем нови 22. ученици в дуална форма на обучение от специалностите „Промишлена електроника“, „Електрообзавеждане в производството“ и „Приложен програмист“ от СПГЕ „Джон Атанасов“ и „Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров”.

Каре:

Какво прави дуалното обучение толкова популярно и успешно?
Дуалното обучение става все по-търсен модел на професионално образование в редица държави от Европа и целия свят. Ориентираната към практиката германска образователна система печели привърженици зад граница, като основното й предимство е силното и ефективно противодействие на младежката безработица. За пример може да служат автомобилните концерни, които обучават до три четвърти от бъдещите си служители по цял свят именно в съответствие с германския модел на дуално образование. Работодателите са убедени, че дуално обучените младежи стават много по-добри работници по-късно и получават по-добри шансове на пазара на труда.
Предимствата на тази система са много. Обикновено  наричаме взаимно изгодните и успешни модели  „win-win”  (т.е. и двете страни печелят). Дуалното професионално обучение е и нещо повече „win-win-win”, тъй като ползите са в три посоки: за учениците, за фирмите и за обществото.