12Обучението „Управление на проекти“ от Модул 3 на националната програма „ИТ бизнесът преподава“ се проведе онлайн на 13 и 14 април. Участие в него взеха преподаватели по „Информационни технологии“ и „Икономика и мениджмънт“ от училища в София, Пирдоп, Крумовград, Горна Оряховица и Първомай.
Постарахме се да адаптираме курса спрямо аудиторията, за да могат преподавателите да използват наученото от курса в практиката си. Намирам програмата за полезна, защото помага на учителите да придобият знания в области, които до момента не са успели да обхванат в детайли.“, споделя Любомир Узунов, консултант „Управление на бизнес процеси“ в ТехноЛогика.
В рамките на програмата специалисти от 23 ИТ компании си партнират с над 50 училища от цялата страна. Целите на инициативата са подобряване на взаимодействие между бизнеса и средното образование, повишаване качеството на преподаването, въвеждане на иновации в преподаването и мотивиране на учениците за кариера в ИТ сектора.