Световен ден на околната среда 2020: 

български компании отбелязват 5 юни, посветен на биоразнообразието

1Българската мрежа на Глобалния договор на ООН чества Световния ден на околната среда, тази година на тема “Биоразнообразие” под наслов “It’s Time #ForNature. Денят е повод отговорните компании и техните служители да вдъхновят с отношение към природата

05.06.2020 г.
“Пандемията ни показа още по-ярко, че всички живеем в глобален свързан свят, в глобалното село наречено планета Земя и проблемите на едно общество се превръщат в проблеми на всички. Вече няма място за съмнения , че нашата планета е заплашена от нас и колко много ѝ тежим. Сателитните снимки, данните от станциите за измерване чистотата на въздуха показват огромното намаляване на замърсяванията от само краткото ограничаване на човешката активност, страховете от рухване на свръхзадлъжнелите икономики-гиганти ще донесат отрезвяване и дано намерим доблест да престанем да крадем от бъдещето на децата си.”, сподели Огнян Траянов, председател на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН.

Кризисната ситуация, причинена от COVID-19, не попречи на общността на отговорните компании да отбележи Световния ден на околната среда. Грижата за природата е споделена отговорност и денят ежегодно бива отбелязван заедно от компаниите – членове, защото обединените усилия носят повече стойност. Заедно с експертите по темата – фондация „Биоразнообразие, Българската мрежа подготви разнообразни информационни материали, с които да представи богатството и проблемите на биоразнообразието в България и в света. Те ще бъдат разпространени сред компаниите членове в утвърждение на принципите за устойчиво развитие и отговорното отношение на бизнеса към природата. 

Чрез публикациите и предизвикателствата служителите ще се запознаят със състоянието на биосферата в България, причините и последствията от разрушаването на екосистемите, усилията на гражданското общество и не на последно място – поведението ни като туристи и гости в живата природа. В поредицата от материали, са изложени някои повече или по-малко известни факти, свързани с мястото, на което живеем, и влиянието ни върху него.

Инициативите и ресурсите, замислени от Мрежата, могат да бъдат адаптирани за вътрешна комуникация и колективни проекти между компаниите – членове на Мрежата. Така например, Технологика и Овергаз адаптираха онлайн викторината за своите служители. Пощенска банка, Солвей Соди и Аурубис се включват във фотоконкурс, целящ да разкрие богатството на българското биоразнообразие. КонтурГлобал и АЕЦ “Козлодуй” споделиха своите инициативи, свързани с околната среда и връзката между човека и природата, които са предприемали през годините. Те допълват успешно дългогодишните еколого-съобразни политики на компаниите.

3Убеждението на Българска фондация “Биоразнообразие”, че съхранената природа е част от жизненият стандарт на хората, че тя е задължителната основа върху която обществото може да гради просперитета си – е заложено в Целите за устойчиво развитие и е сред основополагащите принципи на Глобалния договор на ООН. Следвайки тези универсални принципи, българските компании, членове на инициативата, имат отговорно и чисто производство, спазват високи екологични стандарти, правят зелени инвестиции и развиват технологии, щадящи околната среда, и добрите практики на нашите компаниите доказват този ангажимент. 5 юни е само поводът те да вдъхновят и други заинтересовани страни за действия, които да подобрят състоянието на околната среда и да спасят стотици изчезващи видове, изложени на опасност, в следствие от човешка дейност. 

*****

Световният ден на околната среда е денят на ООН за насърчаване на световната осведоменост и действия за опазване на околната среда. От 1974 г.  насам той се отбелязва всяка година на 5 юни от Програмата на ООН за околната среда. Българската мрежа отбелязва деня от 2012 г. насам и тази година не е по-различна.

Споделяме всички авторски и преводни публикации, за всички, които са любопитни да научат повече за биоразнообразието. 

 1. Статия „Какво е биоразнообразие и защо е важно?“
 2. Статия „Биоразнообразието и Целите са устойчиво развитие“
 3. Статия „Пчелите – жужащите спасители на нашата храна“ – авторска статия по материали на UN Environment, FAO, ЕК, ф-я „Биоразнообразие“
 1. Интервю на Българската мрежа проведе с Българска фондация „Биоразнообразие“ –

Биоразнообразието в България, част I:  богатство и заплахи  – Част 1

Биоразнообразието в България, част II: срязваме ли клона, върху който стоим? – Част 2

Биоразнообразието в България, част III: Как се прави бизнес с уважение към природата и устойчив туризъм? – Част 3

 1. Биоразнообразието на България: Защо е важно да го опазим? – презентация на фондация „Биоразнообразие“ 
 2. Статия и интерактивно занимание „Earth School“
 3. Статия и интерактивно занимание „Училище у дома с виртуално гмуркане в океана“.

Политики и инициативи на компаниите за опазване и възстановяване на околната среда:
8. АЕЦ „Козлодуй“: важен аспект от корпоративната култура е мотивирането на екип да участва в екоинициативи

 1. Овергаз: Екологичната политика на Овергаз съпътства развитието на компанията още от създаване ѝ преди близо 30 години  
 2. Пощенска банка: зелените герои на Пощенска банка
 3. Солвей Соди: една планета
 4. ЕВН: екология