Енергия за природата  

Proud Project DSC_3868Преди дни бракониери застреляха Ултрон. Не злодея от комиксите на Марвел, а черен лешояд, дарен от белгийския зоопарк „Планкендел“ на България. Птицата бе освободена през 2019 г. и на нея се възлагаха големи надежди да помогне този изчезващ вид да бъде върнат в природните хабитати на България – нещо, за което родните специалисти се борят от 30 години насам. 

Въпреки усилията на ветеринарите от  Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ край Стара Загора, птицата не оцеля. След нелепата смърт на Ултрон, настроенията в центъра се движат в диапазона на тъгата и гнева – напълно разбираемо след годините на денонощни грижи и усилен труд. Хората в организацията отдавна са приели за свое призвание и съдба опазването на застрашените животински видове и местообитания. Думата „застрашен“ за тях не е просто понятие, а кауза, зад която се надяват да обединят мнозинството от хората. 

 Усилията и упоритата работа на природозащитниците от „Зелени Балкани“ не остават незабелязани. Подкрепа и протегната ръка намират в лицето на бизнеса. Повече от 9 години местният производител на електроенергия ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепя каузите на центъра за опазване на екоравновесието и косвено подпомага сигурността на онези биологични видове, които са поставени под риск от изчезване. „При всички случаи в нашата работа имаме нужда от подкрепа. Тя е важна не само от морална гледна точка, но и за оцеляването ни, както и за успеха на нашата кауза“, споделя Христина Клисурова, ПР и ветеринарен лекар в Спасителния център на Зелени Балкани.

„Партньорството ни датира отдавна. Благодарение на него успяхме да реновираме посетителския кът на Центъра, някои от старите ни волиери и реанимацията на Спасителния център“, допълва тя. „КонтурГлобал“ осигурява дълго чакания от ветеринарните специалисти апарат за инхарлационна анестезия, който е от съществена значимост за лечението и спасяването на редица животински видове. Отделно, благодарение на централата десетки деца от района са посетили Центъра и са научили повече за природозащитата и опазването на околната среда. 

20130518_103014„Заедно със „Зелени Балкани“ успяваме да обединим две изключително важни каузи – опазването на застрашените животински видове с грижа за биоразнообразието и култивирането у децата на чувство за отговорност към природата“, казва Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в „КонтурГлобал Марица Изток 3“. 

За компанията, която управлява една от най-големите и модерни топлоелектрически електроцентрали в България, това не е единствена инициатива, свързана с опазването на околната среда. Значима част от програмата на компанията в подкрепа на местните общности е свързана с периодично извършване на залесяване в района на електроцентралата в община Гълъбово. За последните 20 години са засадени повече от 35 000 дървета и храсти. Ако съберем цялата тази гора и я поставим в най-близкия областен град Стара Загора, то за всеки 9 души в града ще има по едно дърво.  Математиката показва още, че екологичният ефект от политиките на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е безспорен и лесно изчислим – едно възрастно дърво поема около 20 килограма въглероден диоксид на година. Това означава, че зелените пояси усвояват приблизително 700 тона или изхвърления от над 70 човека диоксид. Цялата еко картина погледната по-мащабно оказва ефект върху биоразнообразието и живота на бозайници, птици, влечуги и други. 

„Нуждаем се от подкрепа, от която зависи оцеляването ни и успеха на каузата, която сме подели. Радваме се, че „КонтурГлобал“ има политика на популяризация на каузите, които подкрепя и сред служителите си, като ги стимулира да участват пряко, било то чрез доброволчески инициативи или дарения“, завършва разказа си Христина Клисурова.

Green Balkans Center ZB57През последните 10 години над 370 доброволци на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ са подели повече от 30  доброволчески инициативи и изработили почти 1 500 часа в подкрепа на различни „зелен“ инициативи като залесяване, почистване и облагородяване на зелени площи, лекции в образователни институции на екологична тематика и разбира се доброволчество в подкрепа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.   Така енергетиците напълно доброволно допринасят за опазване на природата и биоразнообразието в областта,  давайки своя принос за един по-добър  свят, в който застрашеният животински или растителен вид никога не се превръща в изчезнал.