INP_0706_2СиСофт се занимава с изграждане, внедряване и администриране на софтуерни продукти в сферата на финансите, улеснявайки жизненоважните връзки, в основата на съвременните пазарни структури. С почти 30 години история, компанията се гордее не само с челните си позиции на национално ниво, а и с това, че успява да поддържа устрема си за непрестанно усъвършенстване.

Като естествена потребност в своето развитие от години насам СиСофт се стреми да управлява дейността си при сътрудничество с обществото, като се грижи за местните общности, околната среда, здравето и безопасността на своите служители. Екипът ни се стреми да подхожда осъзнато и отдадено към всяко свое начинание, независимо дали става въпрос за бизнес проект или социална кауза. През годините нашите обществено полезни дейности са били по-скоро спорадични. Стартирайки от организацията и грижата за хората, които я развиват отвътре, постепенно започнахме да се включваме във все повече каузи, свързани с развитието на спорта, подкрепа на хора в неравностойно положение и не на последно място опазване на околната среда.

Наскоро научихме, че Глобалният договор добива все по-голяма популярност и в България с инициативи, по-близки до нашето ежедневие. Това ни доведе до осъзнаване смисъла на това да се присъединим към една по-голяма общност, споделяща нашата идеология, като следваща стъпка в стремежа за устойчиво развитие на обществената и икономическа среда.

10В контекста на Десетте принципа на Глобалния договор на ООН днес приоритетните линии на действие на нашата политика за корпоративна социална отговорност започват на първо място с нашите стремежи да осигуряваме отлични условия на труд, за да доразвием нашата силна вътрешна култура. Доволните служители с лекота ни водят до това да насърчаваме високата бизнес етика, която ще продължава да бъде част от ежедневните дейности на цялата компания и ще бъде разпозната в отношенията с всички наши клиенти. В усилията си да приложим принципите на Глобалния договор, ние се ангажираме със спазването на законовите норми, както и с проактивно поведение, насочено към постигане и поддържане на равни права на човека и екологична устойчивост. Вярваме, че присъединяването към световната мрежа на Глобалния договор ще благоприятства създаването на синергия при колаборацията ни с останалите членове, надхвърляйки положителното влияние на индивидуалните усилия, които всяка организация полага за изграждане на едно по-добро, устойчиво бъдеще за планетата.