Category archive: 2013

19 дек, София – Конференция: КСО и социални одити

Главната цел на Конференцията е да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в България и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в сферата на прилагането на социалните стандарти и социалния одит. Конференцията е най-дългогодишния национален и регионален форум, на който страните от Югоизточна Европа споделят своя опит в развитието на корпоративната социална отговорност.

Details

16 дек, София – Дискусия: Насърчаване на социалното предприемачество

Дискусията, проведена на 16 декември в София, има за цел да представи и обсъди идеи, виждания и факти за социалните предприятия. Необходимостта от насърчаването им е безспорна, тъй като стремежа е насочен към подобряване обслужването на гражданите.

Details